"Profilaktyka na 6"


Profilaktyka wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej to przede wszystkim ukazanie młodemu człowiekowi właściwego modelu postępowania, konkretnych zachowań sprzyjających zdrowiu, zachęcenie ucznia do promowania zdrowia w swoim najbliższym otoczeniu.

W związku z tym, w naszej szkole przeprowadzono działania edukacyjne zaproponowane w ramach projektu pn. „Profilaktyka na 6!”, zainicjowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu. Mają one na celu wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej na wielu płaszczyznach. Uczniowie uczestniczyli w cyklu warsztatów, gdzie zdobywali wiedzę i umiejętności sprzyjające dbaniu o zdrowie.

    Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:
  1. Postawa to podstawa!
  2. Śniadanie – najważniejszy posiłek dnia.
  3. Patent na bezpieczne ferie.
  4. Piękne zęby mam, bo o nie dbam!
  5. Stop wirusom i bakteriom!
  6. Patent na bezpieczne wakacje.

Przeprowadzone działania miały na celu podkreślenie znaczenia racjonalnej, zbilansowanej diety w życiu człowieka, podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat profilaktyki wad postawy i nawyków dbania o higienę rąk. Uczniowie poznali sposoby ochrony przed chorobami zakaźnymi oraz próchnicą. Uwrażliwiono ich na unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia i życia podczas wypoczynku letniego i zimowego. Wzmocniono poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

mgr Monika Moc,