KWIECIEŃ 2024


W miesiącu kwietniu nasza świetlica szkolna była miejscem pełnym aktywności i kreatywności, które rozwijały umiejętności dzieci oraz promowały integrację społeczną. Codziennie organizowaliśmy różnorodne zabawy, które sprzyjały rozwojowi społecznemu, emocjonalnemu i fizycznemu dzieci. Prezentacja robotów przez uczniów z klasy. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia związane z robotyką, co nie tylko rozwijało ich umiejętności techniczne, ale także budowało ich pewność siebie i umiejętności publicznego wystąpienia. Gra planszowa malowana kredą na placu zabaw z udziałem uczniów: Stworzyliśmy interaktywną grę planszową, która nie tylko angażowała dzieci w aktywność fizyczną, ale również rozwijała ich umiejętności logicznego myślenia i współpracy z innymi. Zabawy w piaskownicy szkolnej: Dzieci miały okazję rozwijać swoje zdolności manualne i kreatywne poprzez zabawy w piaskownicy, które jednocześnie sprzyjały integracji społecznej i współpracy z innymi dziećmi. Rysowanie kredami: Poprzez działania artystyczne dzieci miały okazję wyrażać swoje emocje i wyobraźnię, rozwijając jednocześnie swoje zdolności plastyczne i kreatywne. Zabawy w klasy: Organizowaliśmy zabawy w formie gier zespołowych, które nie tylko integrowały dzieci, ale również rozwijały umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów.

mgr Nina Drożdż