Hymn Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ciścu

Jak promyk słońca wesoły,
tak radość nasza trwa.
Dumni jesteśmy ze szkoły,
która dewizę ma:

ref. Musimy od siebie wymagać,
by lepszy tworzyć świat,
o dobre jutro się zmagać
i nowy czynić ład.
Będziemy od siebie wymagać,
wołamy wszyscy wraz.
Od siebie zawsze wymagać,
świat potrzebuje nas.

Chcemy iść drogą wolności,
światu wartości nieść.
Serca mieć pełne miłości,
to na patrona cześć.

ref. Musimy od siebie…

Jesteśmy młodzi i silni,
pomocni chcemy być.
W swych obowiązkach pilni,
z godnością chcemy żyć

ref. Musimy od siebie wymagać….

Dziś młodzież jest gotowa,
aby wprowadzać w czyn,
motto, którego słowa
są przewodnikiem mym:

ref. Musimy od siebie….

Jak blask księżyca wieczorem,
motto przyświeca nam.
Jan Paweł jest naszym wzorem,
patron przewodzi nam.

ref. Musimy od siebie….

Słowa: mgr Bernadetta Zeman
Muzyka: mgr Czesław Węglarz