Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne "Klub Młodych Przyrodników" rozpoczyna swoją wiosenną działalność. Będziemy przemierzać górskie szlaki Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego. Zachęcamy uczniów wraz z rodzicami do podjęcia wyzwania. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do pani Małgorzaty Golec. Wszystkie wycieczki odbywać się będą pod patronatem PTTK. Będzie możliwość wyrobienia legitymacji PTTK oraz uzyskania ubezpieczenia turystycznego.

przewodnik górski i instruktor ochrony przyrody
mgr Małgorzata Golec

Z życia klubu

„Jeden tysięcznik
w jeden rok”

"Dzień Dziecka"
"Czyste Beskidy"
Wielka Rycerzowa zdobyta

Letnie wędrówki
PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ