Biografia Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Dzieciństwo i młodość

   Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku.
Ojciec Karola był zawodowym wojskowym, a matka Emilia z Kaczorowskich zajmowała się domem. Starszy o 14 lat od Karola brat Edmund uczył się w wadowickim gimnazjum, a później studiował medycynę w Krakowie. Państwo Wojtyłowie wynajmowali skromne dwupokojowe mieszkanie przy ul. Kościelnej 7.
13 kwietnia 1929 roku zmarła matka Karola, a trzy lata po jej śmierci dom Wojtyłów spotkało następne nieszczęście. W wieku 26 lat zmarł brat Edmund, lekarz szpitala w Bielsku. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W szkole powszechnej był celującym. We wrześniu 1930 roku zdał egzamin do państwowego gimnazjum śląskiego im. Marcina Wadowity. Także w gimnazjum Karol wykazywał nieprzeciętne zdolności. Z zachowanych do tej pory arkuszy ocen wynika, że przyszły papież miał w latach 1930 - 1938 bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów a ponadto w klasie III i IV z języka polskiego i z religii uzyskał stopienie „bardzo dobre ze szczególnym zamiłowaniem". Prymus Wojtyła był, co nieczęsto się zdarza, powszechnie lubianym kolegą. Może dlatego, że kochał sport: grywał w piłkę nożną (stał na bramce), jeździł na łyżwach, nartach, uwielbiał wycieczki górskie.
Karol był pobożnymchłopcem. Codziennie rano przed lekcjami wstępował do kościoła, modlił się w ciągu dnia, przystępował do sakramentów świętych częściej niż inni uczniowie.

Studia

   14 maja 1938 roku, po zdanej celująco maturze, Karol Wojtyła zapisał się na wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunek polonistyczny. W czasie wojny student Karol musiał zgodnie z wydanym przez okupanta „publicznym obowiązkiem pracy" znaleźć zatrudnienie. Wspólnie z kolegami pracował więc w krakowskich zakładach chemicznycnj Solvay w Borku Fałęckim.
18 lutego 1941 roku na Karola spadł kolejny cios - po krótkiej chorobie zmarł jego ojciec, najlepszy przyjaciel i opiekun. W wieku 21 lat Karol pozostał sam bez rodziców i rodzeństwa. Okrucieństwa wojny i śmierć ojca tak pogłębiły dojrzałość i religijność Wojtyły, że zdecydował się na wstąpienie do seminarium. Kleryk Wojtyła był wybitny studentem. 19 egzaminów zdał na celujący, 6 na bardzo dobrze. W tym czasie zadebiutował jako poeta na łamach miesięcznika ojców karmelitów bosych „Głos Karmelu" poematem „Pieśń o Bogu ukrytym".

Kapłaństwo

   1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła został wyświęcony na księdza i wkrótcewyjechał do Rzymu na dalsze studia. W 1948 roku wrócił do Polski. Wtedy też uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy o wierze św. Jana do Krzyża.
Pierwsza placówka duszpasterska księdza Karola to mała, wiejska parafia Niegowić, niedaleko Bochni. 8 lipca 1948 roku został mianowany wikarym, parafianie zapamiętali wytartą sutannę, zniszczone buty nowego księdza i jego wielką dobroć.
Z Niegowici Karol Wojtyła został przeniesiony do Krakowa, do parafii św. Floriana na kleparzu. Młody wikary szybko nawiązał kontakt bliski kontakt z młodzieżą akademicką. Pozyskał ich swoją młodością, pogodnym usposobieniem, taktem.
Choć jako ksiądz Karol Wojtyła pożegnał się z aktorstwem (w czasach studenckich wraz z przyjaciółmi grał w sztukach teatralnych), pióra nie odłoży. W druku ukazało się coraz więcej wierszy podpisywanych pseudonimami: „Andrzej Jawień" i „Stanisław Andrzej Gruda". W latach 1945 - 1950 napisał dramat o bracie Albercie wystawiany później w teatrach jako „ Brat naszego Boga".
Przyjaźni z młodzieżą sprzyjała praca naukowa (w 1953 ks. dr Karol Wojtyła habilitował się na podstawie rozprawy: „Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera") i objął stanowisko kierownika katedry na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na wykłady „wuja Karola", bo tak ciepło nazywali studenci profesora z Krakowa, przychodziły tłumy.
A wuj Karol nie opuszczał swoich podopiecznych, służył im radą i pomocą finansową (pożyczki bezzwrotne), odwiedzał chorych w akademikach, uczestniczył w zabawach. Rzadkie wolne dni i urlopy profesor lubił, jak w latach młodości spędzać na wędrówkach górskich lub spływach kajakowych w towarzystwie kolegów naukowców lub braci studenckiej.

Karol Wojtyła biskupem

   W 1958 profesor Wojtyła spędzał jak zwykle wakacje ze studentami. W Świętej Lipce na Warmii otrzymał telegram wzywający do Krakowa ... gdyż został mianowany biskupem. 28 września 1958 roku w Katedrze Wawelskiej Karol Wojtyła został konsekrowany Nowy biskup przyjął za dewizę słowa św. Ludwika Marii Grignon de Montfort: TotuTuus (Cały Twój). Lata 1962-65 lata, lata II Soboru Watykańskiego, były dla Wojtyły bardzo pracowite. Należał do osób najczęściej zabierających głos w dyskusjach.

Karol Wojtyła kardynałem

   26 czerwca 1967 roku Paweł VI mianował Karola kardynałem. Karol Wojtyła został dziesiątym kardynałem na stolicy krakowskiej. Miał wówczas 47 lat.
Kraków kochał swojego metropolitę, a metropolita tę miłość odwzajemniał. Mimo wielu obowiązków znajdował czas na spotkania i dyskusje ze studentami.

Karol Wojtyła papieżem

   16 października 1978 roku podczas konklawe w Rzymie kardynał Karol Wojtyła został wybranym papieżem, który przybrał sobie imię Jan Paweł II.
Jan Paweł II był Biskupem Rzymskim, Namiestnikiem Jezusa Chrystusa, Następcą Księcia Apostołów-Piotra, Najwyższym Kapłanem Kościoła Katolickiego, Patriarchą Zachodu, Prymasem Italii, Arcybiskupem i Metropolitą Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Suwerennym Władcą Państwa Watykańskiego. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. Papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja 2011 r, a Papież Franciszek kanonizował go 27 kwietnia 2014 r.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski:

1. 2-10.06.1979r.
2. 16-23.06.1983 r.
3. 8-14.06.1987j.
4. 1-9.06.1991 r.
5. 14-16.08.1991 r.
6. 22.05.995r.
7. 31.05-10.06.1997 r.
8. 5-17.06.1999 r.
9. 16-19.08.2002 r.