Biografia Karola Wojtyły - Jana Pawła II
15-lecie nadania Szkole imienia Jana Pawła II
Spotkanie z Janem Pawłem II w Watykanie.
150 lat Szkoły
10 lecie nadania imienia
Nadanie imienia szkole
Karol Wojtyła w Ciścu
Wywiad z dyrektorem szkoły
mgr Anną TOMZIK
XXII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II