Pedagog szkolny

ZAGROŻENIA DLA NASZYCH DZIECI PŁYNĄCE Z INTERNETU        W ostatnich latach w imponującym tempie rośnie popularność Internetu. Globalna sieć daje niemal nieograniczony dostęp do informacji z różnych dziedzin. Umożliwia komunikację, edukację i rozrywkę, a katalog usług świadczonych za pośrednictwem Internetu ciągle się rozrasta.
Globalna sieć komputerowa oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń.
Korzystając z Internetu bardzo często nie jesteśmy świadomi zagrożeń jakie z niego mogą płynąć. Mimo tego, że słyszymy o internetowej pornografii, szajkach pedofilskich, czy oszustach grasujących w sieci, wydaje nam się, nie dotyczy to nas i naszych bliskich. Prawda jest taka, że w każdej chwili możemy narazić się na sytuację, która będzie miała dla nas nieprzyjemne konsekwencje. Wynika to zazwyczaj z nieumiejętnego i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Należy być szczególnie uważnym, gdy korzystają z niego dzieci. Pamiętajmy, by uczyć je odpowiednich zachowań, nawyków i wyczulać na zagrożenia, jakie niesie sieć.

NAJCZĘSTSZE ZAGROŻENIA , NA JAKIE NARAŻONE SĄ DZIECI:
 • KONTAKT Z TREŚCIAMI PORNOGRAFICZNYMI;
 • KONTAKT Z MATERIAŁAMI EPATUJĄCYMI PRZEMOCĄ;
 • KONTAKT Z PEDOFILAMI;
 • UCZESTNICTWO W NIEFORMALNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH, SEKTACH;
 • DOSTĘP DO INSTRUKCJI NA TEMAT UŻYWANIA NARKOTYKÓW;
 • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU;
 • KONTAKTY Z REKLAMAMI BRONI GŁADKOLUFOWEJ(WIATRÓWEK), NA KTÓRE NIE TRZEBA MIEĆ ZEZWOLENIA;
 • NIEŚWIADOME UCZESTNICTWO W DZIAŁANIACH NIEZGODNYCH Z PRAWEM;
 • NIEŚWIADOME UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI: ADRESÓW,HASEŁ, NUMERÓW KART.

 • Niebezpieczne mogą być także wyłudzenia i oszustwa na akcjach internetowych.

  Z badań prowadzonych w ramach kampanii społecznej „Dziecko w sieci”, wynika że:
  • dzieci korzystają głównie z czatów, komunikatorów rzeczywistych, często podają swoje adresy zamieszkania, numery telefonów, przesyłają swoje zdjęcia, mimo, że słyszały o zagrożeniu poprzez sieć;
  • 3\4 dzieci otrzymało propozycję spotkania się w rzeczywistym świecie i często z nich korzystała;
  • 58% badanych zostało wciągniętych podczas rozmów internetowych w tematy seksu(częściej wciągane są do rozmów na ten temat dziewczęta);
  • W 45% dzieci reagują lękiem na propozycje seksualne; dzieci otrzymują linki do stron pornograficznych.

  • Wnioskiem z badań może być stwierdzenie, że niepokojąca jest skłonność dzieci do podawania swoich danych osobowych i spotykania się z rozmówcami w świecie rzeczywistym.

   DEKALOG DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI
   1. ODKRYWAJCIE INTERNET RAZEM Bądźcie pierwszymi, którzy zapoznają dziecko z Internetem. Razem z dzieckiem odkrywajcie zasoby Internetu. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować dziecko.
   2. NAUCZ DZIECKO PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
   3. NAUCZ SWOJE DZIECKO OSTROŻNOŚCI PRZY PODAWANIU SWOICH PRYWATNYCH DANYCH
    Jest bardzo ważne, żeby dorośli byli świadomi, że wiele stron internetowych wymaga podawania prywatnych danych, ażeby uzyskać dostęp do strony. Ważne jest w tym względzie, aby dziecko podając takie informacje wcześniej zapytało o zgodę swoich rodziców.
   4. ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O EWENTUALNYM RYZYKU UMAWIANIA SIĘ NA SPOTKANIA Z OSOBAMI POZNANYMI PRZEZ INTERNET
          Dorośli powinni zrozumieć, że Internet może być pozytywnym miejscem komunikowania się pomiędzy dziećmi i nawiązywania wspólnych przyjaźni. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać się niebezpieczne.
    Dzieci powinny się spotykać z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.
   5. NAUCZ DZIECKO KRYTYCZNEGO PODEJŚCIA DO INFORMACJI POZNANYCH W SIECI (naucz dziecko odróżniać to, co dobre w Internecie od tego, co złe, bezużyteczne i niebezpieczne)
   6. NIE BĄDŹ ZBYT KRYTYCZNY NA TEMAT KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ TWOJE DZIECKO
   7. INFORMUJ ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI O ADRESACH STRON INTERNETOWYCH, NA KTÓRYCH ZNAJDZIESZ NIELEGALNE TREŚCI
    Nielegalne treści można zgłosić przez całą dobę w następujący sposób:
    • pocztą elektroniczną pod adres: dyzurnet@hotline.org.pl
    • za pomocą formularza internetowego: www.dyżurnet.pl
    • zwykłym listem na adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 02-796WarszaWA, Ul. Wąwozowa 18-koniecznie z dopiskiem HOTLINE
    • faksem: 022 523 10 55
    • telefonicznie: 0801 615 005 lub 022 523 10 50(Każdy ze sposobów przekazywania informacji zapewnia poufność)
   8. KODEKS DOBREGO WYCHOWANIA OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W INTERNECIE
   9. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCESEM KORZYSTANIA PRZEZ TWOJE DZIECKO Z INTERNETU
    (Uważnie kontrolujcie czas, jaki dziecko spędza przy komputerze; nie można pozwolić, by świat wirtualny zastąpił dziecku świat rzeczywisty)
   10. PAMIETAJ, ŻE POZYTYWNE STRONY INTERNETU PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO NEGATYWNYMI STRONAMI
    (mówiąc o zagrożeniach starajcie się nie demonizować Internetu-pokażcie dziecku, że może on być źródłem wiedzy, pozyskiwania informacji oraz miejscem zabawy)

   PAMIĘTAJMY, BY ZWRACAĆ UWAGĘ NA ZACHOWANIE DZIECKA, KTÓRE KORZYSTA Z KOMPUTERA POŁĄCZONEGO Z INTERNETEM. ZAUWAŻENIE W PORĘ NIETYPOWYCH ZACHWAŃ MOŻE ZAPOBIEC NIEPRZYJEMNYM , A NAWET NIEBEZPIECZNYM WYDARZENIOM.

   JAKIE SYTUACJE POWINNY BUDZIĆ NIEPOKÓJ?
   • dziecko spędza dużo czasu w Internecie, a każde rozstanie z komputerem powoduje u niego złość;
   • dziecko zaczyna używać wyrazów nacechowanych negatywnie oraz określeń związanych pośrednio i bezpośrednio z przemocą lub seksem;
   • dziecko staje się agresywne w stosunku do otoczenia;
   • opowiada o swoim idolu-super bohaterze, który np. pokonał wszystkich wrogów lub przyjacielu, o którym dotychczas nie słyszeliście;
   • dziecko odnosi się z pogardą w stosunku do swoich koleżanek i kolegów, którzy nie korzystają z Internetu,
   • dziecko opowiada dziwne, wymyślone, niesamowite historie, w których motywem jest walka lub przemoc.

   Opracowała: Bożena Loranc