Informacje dla Rodziców

19 września 2019 r. (w czwartek) o godzinie 17 00 zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.

W przypadku choroby ucznia, należy zgłosić jego nieobecność osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Telefon do sekretariatu : 33 8 641 416
Odpisy są możliwe za minimum trzy dni od chwili zgłoszenia.

Trudne sprawy wycho- wawcze,dydaktyczne, materialne ...
Informacje w związku ze strajkiem nauczycieli.

w 2019 r.

pociągami Kolei Śląskich

Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Czy warto czytać ?

Badania wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia , wiele programów wywołuje lęk i niepokój oraz znieczula na przemoc.
Badania dowodzą, że maluchy, którym czytano lepiej radzą sobie w szkole. więcej >>

Rodzice Uczniów kl.VIII oraz kl.III gim.
"lepiej zapobiegać niż leczyć"

Kontakt nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 :

szczegóły

Komunikat MEN. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi szczegóły

Ogólne warunki ubezpieczenia szkolnego szczegóły


UWAGA RODZICE

więcej >>

19 wrzesnia 2018 r. (w środę) o godzinie 17 00 zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

List - Nowy Rok Szkolny
List w sprawie rządowego programu

ZAGROŻENIA DLA NASZYCH DZIECI PŁYNĄCE Z INTERNETU

Gry – dobre czy złe?
Jak zachować bezpieczeństwo – wskazówki dla rodziców:
więcej >>

Poradnik dla rodzica
str. 18

więcej >>

ZAGROŻENIA DLA NASZYCH DZIECI PŁYNĄCE Z INTERNETU

W ostatnich latach w imponującym tempie rośnie popularność Internetu. Umożliwia komunikację, edukację i rozrywkę... Globalna sieć komputerowa oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń.
więcej >>


to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną
więcej >>

Pamiętaj, że Ty, jako rodzic, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka, również w wirtualnym świecie.

więcej >>