Świetlica czynna jest w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

szczegóły w regulaminie świetlicyKONKURS
Mini kronika świetlicy szkolnej – wrzesień.

Jadłospis

Regulamin świetlicy

Regulamin stołówki

Karta zgłoszenia