Wywiad z mgr Anną TOMZIK

kwadr

mgr Anna TOMZIK
- Dyrektor
Zespołu Szkół w Ciścu
w latach 1991-2008

1. Co kierowało Panią przy wyborze patrona dla naszej szkoły?
Jan Paweł II był zawsze dla mnie autorytetem i człowiekiem, którego podziwiam. Głosił wartości, które były mi bliskie. Nie gardził nigdy żadnym człowiekiem lecz starał się odkryć w nim to, co dobre. Dla mnie był wzorem i dlatego uważałam, że jest to najlepszy patron dla naszej szkoły.

2. Proszę opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych ze spotkaniem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Wiele razy spotykałam się z Ojcem Świętym podczas pielgrzymek w Polsce i Rzymie. Najbardziej jednak utkwiły mi spotkania w Wadowicach i w Rzymie w latach 2000 i 2001. Rok 2000 to rok milenijny, wtedy Papież polak otwarł „Drzwi Milenijne”, a mnie było dane przejść przez te drzwi. Przeżycia, których doznałam podczas tej pielgrzymki utwierdziły mnie w trafności wyboru patrona. W roku 2001 udaliśmy się na pielgrzymkę do Rzymu, na spotkanie z Janem Pawłem II. Grupę pielgrzymkową stanowili uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wtedy uczestniczyłam w audiencji i osobiście rozmawiałam z Ojcem Św. Pytał mnie o księdza Proboszcza Władysława Nowobilskiego. Na pamiątkę tego spotkania wręczyłam Ojcu Św. kronikę o szkole. Przeżycia które towarzyszyły temu osobistemu spotkaniu trudno opisać. Na Placu Świętego Piotra dowiedzieliśmy się o zamachach na Word Trade Center i Pentagon. Cała audiencja poświęcona była temu wydarzeniu. Siedzieliśmy w pierwszych rzędach i plakat z hasłem naszej szkoły wywiesiliśmy na pierwszej bandzie. Wszystkie telewizje w relacjach z audiencji generalnej to pokazały, w tym Teleekspresie. Kolejne spotkanie z Ojcem Św. miało miejsce w Wadowicach, gdzie Ojciec Św. snuł wspomnienia z lat młodości i lat szkolnych. Wtedy żartował jak po maturze z kolegami chodzili na kremówki.

3. Czym jest rodzina Szkół im. Jana Pawła II ?
Jest to wielka organizacja, która zrzesza wszystkie szkoły im. Jana Pawła II. W ramach Rodziny Szkół organizowane są konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, pielgrzymki na Jasną Górę i do Wadowic oraz zbiórka pieniędzy na stypendia dla uczniów zdolnych. Organizowane są również ogólnopolskie zjazdy dla przedstawicieli szkół.

4. Jaki jest cel istnienia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ?
Głównym celem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II jest współpraca oraz wdrażanie w pracy wychowawczej wartości, które głosił Jan Paweł II.

5. Ile jest szkół noszących im. Jana Pawła II ?
Obecnie jest już ponad 1200 szkół noszących imię Jana Pawła II. Jednak nie wszystkie szkoły aktywnie uczestniczą w działaniach podejmowanych w ramach Rodziny Szkół.

6. W jakich sprawach powinniśmy brać przykład z papieża Polaka ?
Wszyscy powinniśmy brać przykład z Ojca Świętego wtedy nasz życie byłoby wolne od zła, nienawiści i przemocy. Dialog z drugim człowiekiem i szacunek dla każdego człowieka, umiejętność przebaczania i porozumienia to najważniejsze wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu.

7. Jak Panie ocenia stosowanie hasła: „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” przez uczniów naszej szkoły?
Świadomie wybrałam motto dla szkoły: „ Musicie od siebie wymagać”. Są to słowa, które Papież wypowiedział do młodzieży. Są bardzo wymowne, bo odnoszą się nie tylko do uczniów. Jeśli są mottem szkoły to odnoszą się zarówno do uczniów jak i do nauczycieli i rodziców. Wszyscy musimy od siebie wymagać, aby jak najlepiej wypełniać powierzone nam zadania. Rodzice ponoszą wiele trudów, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia i nauki, nauczyciele muszą wymagać od uczniów, ale także od siebie, aby osiągać jak najlepsze efekty pracy.

Dziękuję za rozmowę

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Motyka- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego