Zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej.

Powiadamia się rodziców, iż w terminie od 01 do 24 marca 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia i wnioski o przyjęcie uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu (druki do pobrania w sekretariacie szkoły, w przedszkolu oraz na stronie internetowej: www.zspcisiec.com).

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły:

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CIŚCU

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY SPOZA OBWODU SZKOŁY

Zarządzenie Wójta Gminy Węgierska Górka w sprawie określenia terminów przeprowadzania rekrutacji...

Klauzula informacyjna - rekrutacja do szkoły