Wypalanie w drewnie pirografemUczniowie klasy 4b na lekcjach techniki wypalali w drewnie pirografem swoje imiona.

Prace klasy 4 B wykonane techniką pirografii


mgr Barbara Pydych