Symbole narodowe w życiu społeczności szkolnej.

W listopadzie Samorząd Uczniowski włączył się upamiętnienie 100-lecia niepodległości Polski. Z tej okazji zorganizowano akcję zapoznania uczniów z symbolami narodowymi. Przedstawicielki samorządu zaprezentowały młodszym koleżankom i kolegom najważniejsze zasady heraldyki. Uczniowie poznali historię flagi, hymnu oraz godła. Po ciekawej prelekcji dzieci odpowiadały na pytania sprawdzające ich wiedzę na temat symboli narodowych.

Samorząd Uczniowski