Bieg górski
– Young Trail

SŁOIK SUKCESÓW
SŁOWA,
KTÓRE ZNACZĄ …
Jak żyć w zgodzie
z przyrodą

Zaczarowana biblioteka?
Konkurs
Selfie z książką
Jak minął październik
na świetlicy szkolnej?

Zielona Pracownia

Zielona Pracownia

Klub Przyrodników.
Dziecięcy Zespół Regionalny

WAŻNE
Program
"Posiłek w szkole
i w domu".

PROGRAM
Kalendarium