Nowe narkotyki-
nowe zagrożenia
Łap słońce
z głową
Bezpieczne
wakacje
Mini Kronika Świetlicy
CZERWIEC 2024

Profilaktyka na 6
Zgrana Klasa - 5b
Gratulujemy !
Mini Kronika Świetlicy
MAJ 2024
Bieg po zdrowie
w klasach 4

Zielona Pracownia

Klub Przyrodników.
Dziecięcy Zespół Regionalny

WAŻNE
Program
"Posiłek w szkole
i w domu".

PROGRAM
Kalendarium