Czesław Węglarz – kierownik kapeli zespołu „Małe Cisy”

Od wielu lat Czesław Węglarz razem ze swoimi dziećmi przygrywa naszemu zespołowi. Cieszymy się, że tak utalentowany multiinstrumentalista, znawca i budowniczy instrumentów uczy nas miłości do naszej kultury i tradycji. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu możemy poznać przebogate dziedzictwo kulturowe naszej Żywiecczyźny.

Ten rok był szczególny dla naszego artysty. 30 maja 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone Nagrody im. Oskara Kolberga - wyróżnienia za zasługi dla kultury ludowej. Nagrodą w kategorii I: dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego w dziedzinie „Muzyk. Budowniczy instrumentów” uhonorowany został właśnie Czesław Węglarz.

Z kolei w sierpniu uzyskał stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniana kultury. Celem jego działań w ramach realizacji przedsięwzięcia „INSTRUMENTY LUDOWE W TRADYCJI MUZYCZNEJ BESKIDU ŻYWIECKIEGO” jest przypomnienie i popularyzacja instrumentów ludowych górali żywieckich w obszarze budowy oraz gry. Czesław Węglarz prowadzi zajęcia nauki gry na piszczałce bezotworowej (wielkopostnej) i sześciootworowej oraz dudach.żywieckich. Podczas lekcji zapoznaje dzieci z tradycją używania instrumentów pasterskich i ich funkcji w życiu dawnej wsi.

Mamy to szczęście, że pięcioro członków zespołu uczy się tej gry na piszczałce. Są to: Bartosz Motyka, Wiktor Worek, Szymon Wolny, Samuel Iskierka oraz Zofia Zeman. Dzieci grające na instrumentach są dodatkowym skarbem w zespole i swoją umiejętnością niejednokrotnie wzbogacą nasz występ. To czego się już nauczyli mogłam posłuchać podczas 28 Posiad Gawędziarskich i 30 Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach, który miał miejsce w dniach 9-10.11.2019r. w Milówce.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć i nagrania z występu podopiecznych Czesława Węglarza.

mgr Celina Motyka
"Małe Cisy"