Klasy II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
biorą udział w programie Archi-przygody

Archi-przygody to program edukacji architektonicznej przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Celem programu jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie najmłodszych w zakresie możliwości wpływu na nasze otoczenie. Poprzez uczestnictwo w warsztatach, bazujących na nowoczesnych sensorycznych i doświadczalnych metodach pracy, ich mali uczestnicy mogą przekonać się empirycznie, jak ważna dla jakości naszego życia jest estetyka, harmonia oraz środowisko naturalne.

Źródło:
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody

mgr Celina Motyka