Program Archi-przygody

Za nami pierwsze z dziesięciu zajęć, które odbywają się w ramach programu przygotowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zajęcia z dziećmi są prowadzone przez edukatora - architekta Panią Otylię Śleziak, koordynatorem - nauczycielem współprowadzącym jest mgr Celina Motyka.

PRZYGODA Z ARCHITEKTURĄ

Na zajęciach uczniowie próbowali wyjaśnić, z czym kojarzy im się słowo architektura. Architekt posługując się prezentacją, przybliżył im ten temat. Dzieci zrozumiały, że pierwsze budowle powstały z potrzeby zdobycia schronienia, a sposoby budowania zależne były od warunków życia ludzi. Obserwacja świata natury, żywiołów, inspirowała do działania. Użyteczność, trwałość i piękno stało się dla architektów podstawową cechą ich projektów. Dzieci zrozumiały, że nawet ogród lub droga także mogą mieć cechy architektury. Pani Otylia Śleziak opowiedziała o pracy architekta, o tym, czym zajmują się urbaniści, architekci krajobrazu i architekci wnętrz.

Uczniowie, mali architekci na kartkach przedstawili wyobrażone przez siebie schronienie. Każdy z nich przedstawił i opisał swój projekt. Na koniec nastąpiło budowanie. Ze zgromadzonych materiałów powstały schronienia. Dzieci opowiadały o efektach swojej pracy. Wskazywały , jakie cechy architektury są widoczne w ich budowlach. Dzieciom takie budowanie, a potem zabawa sprawiło wiele radości.


mgr Celina Motyka