PODSUMOWANIE PROGRAMU ARCHI-PRZYGODY


Uczniowie klas drugich zostali zakwalifikowani do udziału w realizacji programu „Archi-przygody”. Ten program edukacji architektonicznej został przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, a jego głównym celem jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie najmłodszych w zakresie możliwości wpływu na nasze otoczenie.

www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody

Podczas 10 spotkań warsztatowych pani architekt Otylia Śleziak przybliżyła dzieciom zagadnienia architektoniczne związane z otaczającym dzieci środowiskiem. Oprócz warsztatów była również wycieczka do Bielska Białej, podczas której dzieci poznały cechy architektury miejskiej. Zagospodarowanie przestrzeni, rozwiązania architektoniczne, estetyka i funkcje budynków , obszary zielone i rekreacyjne, nie są już tematami obcymi dla dzieci. W praktyce same projektowały osiedla, budynki, parki, ogrody itp. Zwieńczeniem tychże prac były makieta miasta z sąsiedztwem przestrzeni wiejskiej.


mgr Celina Motyka