Rusza VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników. WLC to konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych.
Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

1) klasy 1–3 szkół podstawowych;
2) klasy 4–6 szkół podstawowych;
3) klasy 7–8 szkół podstawowych.

Zapraszam uczniów do udziału. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki szkolnej w zakładce WLC.

mgr Małgorzata Marchewka