Maj 2023


Początek maja stał się okazją, aby poszerzyć wiadomości o majowych świętach państwo-wych i o ich obchodach „Polskie symbole Narodowe”. Korzystając z ładnej pogody wycho-dziliśmy na plac zabaw, gdzie organizowaliśmy różnego rodzaju gry, zabawy, rozgrywki sportowe. Z racji tego przypomnieliśmy sobie jak ważny jest dla nas ruch i rekreacja, czyli zdrowy sposób życia. Miesiąc maj jest poświęcony rodzinie, dlatego też, dość prężnie przy-gotowywaliśmy się do występu. Ćwiczyliśmy piosenki oraz taniec, który mieliśmy zapre-zentować na Pikniku Rodzinnym. Wykonaliśmy również piękne upominki z okazji Dnia Mamy, które dzieci wręczyły podczas Pikniku Rodzinnego. Nie mogło, także zabraknąć zabaw w świetli-cy. Dzieci bawiły się w sklep, układały koraliki, grały w cymbergaja, wykonywały, różne prace plastyczne. Niektóre zajęcia organizowane były, w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

mgr Nina Drożdż