Na prośbę pani dyrektor Anny Tomzik, grona pedagogicznego i rodziców Rada Gminy Węgierska Górka 18 kwietnia 2000 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ciścu imię Jana Pawła II .
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciścu pani Anna Tomzik powiedziała, że: : „Wybór tego Patrona nie był przypadkowy. Dokonaliśmy go świadomie, chcąc w naszej pracy kierować się wartościami, których uczy nas papież”.

Oficjalna uroczystość była poprzedzona wizytą u Ojca Świętego w Watykanie. W czasie audiencji Jan Paweł II wyraził zgodę na objęcie patronatem cisieckiej placówki.


      Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Ciścu odbyła się 9 XII 2000 roku


Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Nasz sztandar zaprojektowała pani dyrektor Anna Tomzik. Wykonany został przez pracownię Haftu w Chorzowie. Jego fundatorem była Rada Rodziców.