Do wydarzenia, które odbyło się 15 grudnia 2015 r. pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu przygotowywali się od początku bieżącego roku szkolnego. 9 grudnia minęła 15 rocznica nadania szkole imienia. Choć początki tworzenia placówki sięgają drugiej połowy XIX, to dopiero w roku 2000 doczekała się ona swojego patrona. W grudniu Roku Milenijnego sztandar szkoły z jego podobizną został poświęcony i przekazany uczniom.

    Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się około godziny 9 przemarszem uczniów, nauczycieli, pracowników i sympatyków szkoły do Kościoła Parafialnego pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu. Mszy przewodniczył biskup diecezji bielsko- żywieckiej Roman Pindel, który wygłosił pouczające kazanie na temat miłosierdzia Bożego i pokonywania ludzkich słabości. Przy ołtarzu modlili się wspólnie z nim proboszcz parafii Władysław Nowobilski, wikariusz Tomasz Drabek, proboszczowie sąsiednich parafii oraz księża wcześniej pracujący z młodzieżą naszej szkoły. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu, a uświetniła ją parafialna schola, pięknie śpiewająca i grająca na różnych instrumentach. Oprócz sztandaru szkoły, obecni byli ze swoim sztandarem przedstawiciele Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

    Po błogosławieństwie udzielonym przez biskupa wszyscy zgromadzeni w kościele udali się do szkoły, aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Uczniowie klas I- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum wypełnili salę gimnastyczną po brzegi i serdecznie witali przybyłych gości- przedstawicieli urzędu gminy, emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników szkoły, poprzednich dyrektorów, proboszczów i księży. Głośny śpiew i muzyka rozbrzmiewały po całej szkole, kiedy do sali wchodził biskup w towarzystwie gospodarza i inicjatora uroczystości- pani dyrektor Beaty Popielarz. Powitała ona serdecznie wszystkich przybyłych gości i odczytała list, który dotarł ze szkoły z Litwy, z zaprzyjaźnionego wileńskiego polskojęzycznego gimnazjum im. Jana Pawła II, którego przedstawiciele nie mogli przybyć w ten dzień do Polski. Następnie udzieliła głosu zaproszonym gościom.    Kolejno goście wspominali czas, kiedy 15 lat temu nadawano szkole imię Największego wśród Polaków. Piotr Tyrlik- Wójt Gminy Węgierska Górka przypominał, jak w dniu 18 kwietnia 2000 r. Rada Gminy z nim na czele podejmowała uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Ciścu im. Jana Pawła II. Ksiądz proboszcz Władysław Nowobilski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że szkoła w Ciścu ma tak zacnego patrona.Anna Tomzik- poprzednia dyrektorka szkoły szczegółowo opowiadała, jak do tego wydarzenia doszło. Relacjonowała, że pomysł nadania imienia zrodził się w jej głowie przy okazji tworzenia nowego programu wychowawczego, że zgłosiła swoją propozycję patrona, a rada pedagogiczna jednogłośnie zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę, rodzice i uczniowie również wyrazili zgodę. Z uśmiechem na twarzy opowiadała, że z proboszczem z początku nawet nie konsultowała tej decyzji, bo jego zdanie było znane od lat. Szkoła nawiązała łączność z Ojcem Świętym wręczając mu list za pośrednictwem biskupa Tadeusza Rakoczego i podczas pielgrzymki Rady Gminy przekazano papieżowi piękny wieniec wykonany z bibułkowych kwiatów na wzór Znaku Roku Milenijnego. Dla wielu gości historia nadania szkole imienia była znana, ale większość uczniów słyszała ją po raz pierwszy.

     Przemawiali również: krewna Karola Wojtyły- pani Halina Pędziwiatr, która na bieżąco uzupełnia drzewo genealogiczne rodu Wojtyłów, a także przewodniczący Rady Gminy- Wojciech Sobel, przewodniczący Komisji Oświaty- Leon Figura i Tadeusz Gołuch- prezes Koła PTTK, który wręczał nagrody z konkursu plastycznego pt. „Jan Paweł II- patron rodziny”. Przyszedł wreszcie czas, aby głos zabrali uczniowie.

    Swój występ rozpoczęli góralskim śpiewem, tańcem i muzyką. Następnie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny pt. „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków” przygotowanym przez mgr Bernadettę Zeman oraz mgr Lucynę Zaczkowską. Recytacja wierszy przeplatana była śpiewem szkolnego chóru prowadzonego przez mgr Lucynę Hankus. Wszystko to odbywało się na tle biało- granatowego tła przyozdobionego papieskimi kolorami i dekoracją imitującą górską drogę. Wystrój został przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Ciścu.

    Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem w stołówce szkolnej, gdzie do późnych godzin popołudniowych wspominano minione lata, rozmawiano o współczesności i zastanawiano się nad losem przyszłych pokoleń mających się uczyć w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Goście zakończyli ten dzień w dobrych nastrojach, a gospodarze z poczuciem dobrze wykonanego zadania.

fotorelacja >>

mgr Ewelina Witos