"Wędrujmy bezpiecznie"

Ze względu na sytuację epidemiczną, już po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu rozpoczęła projekt realizowany w ramach programu „Lokalne Inicjatywy Społeczne: Żywiec Zdrój - edycja 2020.”

Projekt ,,Wędrujmy bezpiecznie” ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób uprawiających turystykę górską i krajoznawczą.

Do najważniejszych działań tego projektu należą:

  • Warsztaty plastyczne przeprowadzone przez wolontariuszy, w czasie których zostaną wykonane: plakaty i ogłoszenia promujące projekt, dyplomy dla uczestników i partnerów wspierających przedsięwzięcie, ulotki informacyjne pod hasłem ,, Wędrujmy bezpiecznie”.
  • Spotkanie z ratownikiem GOPR, który przedstawi zasady bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz utrwalenie zdobytej wiedzy w postaci filmu instruktażowego dotyczącego udzielania zasad pierwszej pomocy .
  • Prelekcja himalaisty i alpinisty na temat gór oraz własnych doświadczeń z turystycznych szlaków.
  • Warsztaty praktyczne z udzielania pierwszej pomocy dla 128 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciścu przeprowadzone przez fundację K2 z Żywca.
  • Szkolny konkurs piosenki pt. ,,Wędrujmy bezpiecznie.”
  • Konkurs dla uczniów na plakat promujący projekt.
  • Dwie wycieczki turystyczno - krajoznawcze, w czasie których w praktyce stosowane będą zasady bezpieczeństwa w górach (od właściwego planowania trasy, poprzez umiejętność czytania mapy, kończąc na udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku).
  • Wystawa prezentująca prace konkursowe i fotorelacja z przebiegu działań projektowych „Wędrujmy bezpiecznie”


"Wędrujmy bezpiecznie"
w fotografii
HIMALAJE NEPALU CZYLI WIELKIE HIMALAJE
Wycieczka krajoznawcza „Pętlą Beskidzką”

Forty zdobyte !
Wyniki konkursu piosenki.
Wyniki konkursu plastycznego.
PIERWSZA POMOC - film
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Zajęcia z wykorzystaniem symulatora zderzenia
ALKOgogle i NARKOgogle w naszej szkole
Wędrujmy bezpiecznie
Regulamin wycieczki krajoznawczej "Pętlą Beskidzką"
Regulamin wycieczki krajoznawczej szlakiem fortów ...

"Czyste Beskidy"
,,Wędrujmy bezpiecznie”
,,Wędrujmy bezpiecznie”